Powitaliśmy już wiosnę! Zgodnie z planem, w marcu jak w garncu - w nocy mróz, a za dnia coraz wyższe temperatury. W Naszym Domu ze świecą szukać kątka, gdzie by zabrakło wiosennych akcentów 🙂


Comments are closed.