Opieka paliatywna

Opieka paliatywna – SALUS Senior w Komarowie k. Szczecina – woj. zachodniopomorskie

Opieka paliatywna (hospicyjna) skierowana jest do osób, u których zdiagnozowano nieuleczalne choroby, których nie da się poddać leczeniu przyczynowemu. Postępują one w taki sposób, iż ograniczają znaną dotąd codzienność. Schorzenia, które kwalifikują do opieki paliatywnej to przede wszystkim nowotwory, ale również układowe choroby zanikowe układu nerwowego, następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego, niewydolności układu oddechowego, owrzodzenia odleżynowe i inne. Są to zatem przypadki, które nie rokują nadziei na wyleczenie. W sytuacji, w której szpital wypisuje chorego, a na miejsce w Hospicjum trzeba poczekać, Nasz Dom przychodzi z pomocą.

Dom opieki SALUS Senior w Komarowie (woj. zachodniopomorskie) k. Szczecina zapewnia fachową opiekę

Opieka paliatywna (jak w hospicjum) ma na celu zapewnienie chorym możliwie najwyższej jakości życia oraz ochronę poczucia godności. Wszechstronne działania służą przede wszystkim leczeniu (łagodzeniu) objawów, które powodują cierpienie osób chorych (poza bólem są to np. duszności, wymioty, brak apetytu) oraz poprawie jakości ich życia. Posiadamy profesjonalne wyposażenie, takie jak koncentratory tlenu, pompy infuzyjne, kardiomonitory, ssaki i inne urządzenia oraz środki farmakologiczne, pozwalające na zapewnienie komfortu życia w każdym stadium choroby przewlekłej. Pracujące w naszym domu spokojnej starości pielęgniarki są w stanie podać wszelkie zalecone przez lekarza leki, przynoszące ulgę w cierpieniu pacjentów.
Jesteśmy w kontakcie ze szczecińskim hospicjum i niejednokrotnie nasi Pensjonariusze trafiali do Komarowa na czas oczekiwania na miejsce w Hospicjum.