Informacje

Przypominamy o zasadach odwiedzin:

  1. W dalszym ciągu obowiązują maseczki i zachowanie dystansu.
  2. Zakaz przytulania, całowania itp.
  3. Wizyta u pensjonariusza może trwać max 30 minut - w momencie przekroczenia czasu odwiedzin, personel Ośrodka poprosi odwiedzającego o zakończenie wizyty i opuszczenie terenu Ośrodka.
  4. Odwiedzać w dany dzień może 1 osoba do 1 pensjonariusza.
  5. Każde odwiedziny muszą zostać uzgodnione z p. Anną Godyniak - tel. 513 221 289.
  6. W przypadku nieumówienia wizyty z wyprzedzeniem, personel może odmówić wpuszczenia na teren Ośrodka.
  7. Może się zdarzyć, że w dany dzień będzie na tyle dużo zgłoszonych odwiedzin, iż zgłoszenia od kolejnych rodzin nie będą przyjmowane - wtedy zostanie zaproponowany inny dzień odwiedzin.
  8. 7 nie obowiązuje w przypadku odwiedzin u najciężej chorych, w stanach terminalnych, itp.

Prosimy o zrozumienie i stosowanie się do zasad, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa Pensjonariuszom i Personelowi.

Comments are closed.