Chwalcie łąki umajone!

Wielu naszych Pensjonariuszy bardzo chętnie bierze udział w nabożeństwach majowych. Litanię często poprzedza rozmowa na wybrany temat, często też wybieramy intencję, w której w szczególny sposób będziemy się modlić.
Obowiązkowo po litanii śpiewane są pieśni maryjne - zaskakujące, ile zwrotek potrafią mieć niektóre z nich 🙂

Comments are closed.